Mưa bong bóng tẹo

Ôi đám mây ấy thật to và trời bắt đầu mưa rồi. Mưa bong bóng nghe bảo sẽ lâu tạnh. … More

Gộp vào cho vui

  Thực ra thì đã 2 ngày đi học lái mà có ý định viết, xong lại ngỡ em laptop … More

Vèo vèo hựt

Chiều hôm thứ 7 học từ 13h chiều đến 17h lận nhưng bạn trẻ phải về sớm để xuống HN … More

Xe xịn thế

Từ đầu tuần đến giờ, thứ 4 bạn trẻ mới được lên trường lái học, ôi hôm nay được đi … More

Bruuu ựt

Chỉ vì bắp cải bảo là 4h rưỡi mới học, đến sớm thì cũng không có xe cho đi đâu … More

Cà tím bị yếu

  Từ ngày chuyển sang cà tím, tâm trạng xuống hẳn, kể cả có gặp được anh thân thiện và … More