Vegan Pat ty

Actually I wanna write in Vietnamese but my Vietkey and laptop suck together so here is English =))) After finishing … More

“Are you sure?”

Is it true that you are not as creative as others? Are you sure about that? I was thinking and … More

“Trust the process”

  Khanh ơi, Khanh đã nắm rõ về “personal branding” như thế nào vậy? “Personal brand” là 1 “life strategy” … More

Chỉ là hỏi

  Dạo này Khanh như thế nào? Khanh cảm thấy hạnh phúc và vui sống chứ? Khanh vẫn làm và … More

Lảm nhảm 01

Tính không định viết vào  blog nhưng rồi âu cũng viết. Tớ tự nhiên bị hụt hẫng vô lí khi … More

“Addicted to answers”

Một đoạn hội thoại đáng để suy ngẫm về “questions” và “answers” Bài học từ Knowmads Hanoi, đặc biệt cảm … More