Hóa ra là “Adv”

Ngồi thẫn thờ cả chiều chỉ vì anh thân thiện bặt vô âm tín (tui biết ngay là ảnh đi … More