My happiness

I told ya. My super cool friends are super awesome indeed! When I had my birthday, I remember her. She … More

I am gonna miss him

I feel really bad when someone left me after few days of fun and excitement. He came and left after … More

Heart to heart

I feel I have a few friends but they are truly deely good and nice and best friends in my … More

Cant touch it

I cannt keep listening the old songs. I feel what if i spend my time hearing those melodies, I can … More

Hơi bậy

Mấy ngày nay như shit zị đó. Đời trôi quá chóng vánh và ngày tàn cứ phôi phai. Chẳng biết … More

Áp lực

Vài hôm nay nghĩ đến từ áp lực. Áp lực đến từ đâu, sao bản thân lại bị áp lực, … More

Lục lọi 

Tôi nghĩ, cái nhan đề ngắn gọn này đã đủ để mô tả sở thích của tôi. Rảnh rỗi bỗng … More

Có đâu tình cờ

Có nhiều chuyện tình cờ vô bờ hờ hững như cái chuyện kể đủ loại hỉ nộ ái ố vs … More