About

Chuyện kể về một cô gái người Việt Nam có nhiều tính cách mâu thuẫn. Một cô gái thích viết và trải lòng qua từng con chữ. Một cô gái yêu thích thu lượm những con chữ và tạo nên sự tinh túy của ngôn từ tiếng Việt.

Mỗi chủ đề, mỗi trải nghiệm, mỗi bài học, sự quan sát và cảm nhận đều khác nhau. Có khi cô gái thật nhẹ nhàng nhưng có đôi khi lại mạnh mẽ.

Yêu những điều nhỏ bé trong cuộc sống và tạo nên điều tuyệt vời cho từng ngày.

Bắt lấy những khoảnh khắc qua ngôn từ, tưởng tượng và hình ảnh.

Cô gái ấy là tất cả và cũng chẳng là ai cả.

Chào mừng các bạn đến thế giới nhỏ bé xinh xinh này!

———–

A story about a Vietnamese girl who has complicated characteristics. A girl loves writing and expresses feelings through words. A girl fancies collecting letters and creates the beauty of Vietnamese language.

Each topic, each experience, each lesson, the observations and emotions are different. Sometimes she is soft and gentle but sometimes she is strong.

Be interested in little tiny things in this life and brings amazing moments in daily life.

Capture moments via words, imagination and pictures.

She is everyone and no one at all.

Welcome you to this tiny cutie world!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s