Cant touch it

I cannt keep listening the old songs. I feel what if i spend my time hearing those melodies, I can … More

Hơi bậy

Mấy ngày nay như shit zị đó. Đời trôi quá chóng vánh và ngày tàn cứ phôi phai. Chẳng biết … More

Áp lực

Vài hôm nay nghĩ đến từ áp lực. Áp lực đến từ đâu, sao bản thân lại bị áp lực, … More