Chuyện nhỏ

Đời người nhiều mối bận lo Bao nhiêu điều nghĩ điều hay trong đầu Kì thực nghĩ nhiều làm chi … More