Chuyện nhỏ

Đời người nhiều mối bận lo

Bao nhiêu điều nghĩ điều hay trong đầu

Kì thực nghĩ nhiều làm chi

Làm luôn ko đc, đành chờ sáng mai.

Tiền bạc chi hết rồi đâu

Đành chờ tra hỏi, nhẹ nhàng sẽ ra.

Người thương ở nhà ngủ lăn

Có kể chi nữa cũng chẳng biết đâu.

Đầu dòng chấm chấm lưa thưa

Như tuyết lơi rơi miên man vùng này.

Dù trời có nắng hay mưa

Có gió có mạnh cũng đi như thường.

Sống mạnh mẽ đời vui tươi.

Chuyện đẹp sẽ đến, đời người chắc xinh.
Ở CERN, Geneve

Advertisements