#30. Shopping

30. Shopping: Write about your shopping wishlist and how you like to spend money. Such a long time I havent had a chance to write in a creative way. Hey, that's my fault and now I will fix it, ha! The thirty topic is about Shopping. What a difficult one! I do not like shopping much. I … Continue reading #30. Shopping

Advertisements

Nhiễu xạ đen xì

Chẳng hiểu nhiễu xạ là gì, tớ tự nhiên nghĩ ra, à há chắc do trời đen tối mà chụp cái ảnh coi là tớ thấy rất nhiều sao trên trời Geneve ý mà điện thoại không thể chụp được, hừm! Đi trời tối này cũng không nhiều lắm nhưng mà mỗi lần đi lại … Continue reading Nhiễu xạ đen xì