Nỗi sợ

Người ta có hiểu rõ nỗi sợ là gì không vậy? Người ta có cho rằng, hành động đó khiến người khác cảm thấy sợ hãi?   Có người này sợ không gian nhỏ hẹp, người kia sợ không gian đông đúc, đó là một nỗi sợ chung, nỗi sợ của tâm lý, của cảm … Continue reading Nỗi sợ

Advertisements

Kì thực – kì lạ mà thực ra

Kì ở chỗ nếu cứ làm như vậy thì có sao đâu à, nhưng mà lại trái tính trái nết khác người, nên người ta cho là kì lạ. Kì ở đâu có người sống trong lòng muốn quan tâm đến gia đình, người thân nhưng bên ngoài chẳng biết thể hiện ra sao. Chỉ … Continue reading Kì thực – kì lạ mà thực ra