Có thể là, chắc là

  Có thể là những buổi tối như vậy, chỉ ngồi cạnh nhau hàn huyên đủ loại trên trời dưới … More