Gộp vào cho vui

  Thực ra thì đã 2 ngày đi học lái mà có ý định viết, xong lại ngỡ em laptop … More

#27. Closed doors

27. Closed Doors: What’s behind the door? Why is it closed? Those close doors are here. It is closed by … More

#26. Fear

26. Fear: What scares you a little? What do you feel when scared? How do you react? The darkness. The … More

Thơ thẩn

Mưa gió bão bùng lung tung Đêm hôm khuya khoắt xem phim một mình Nhớ những chiều chiều bên nhau … More

#25. Dread

25. Dread: Write about doing something you don’t want to do. Oh holy beep something that I dont want to … More

Vèo vèo hựt

Chiều hôm thứ 7 học từ 13h chiều đến 17h lận nhưng bạn trẻ phải về sớm để xuống HN … More

Xe xịn thế

Từ đầu tuần đến giờ, thứ 4 bạn trẻ mới được lên trường lái học, ôi hôm nay được đi … More