Chào cậu, Sa Pa!

Chào cậu, Sa Pa! Dạo này tính khí của cậu thất thường lắm đúng không? Tớ có nghe báo đài … More