Tuổi trẻ là

Tuổi trẻ là, như phim You are the apple of my eyes có nói: “Tuổi trẻ giống như một cơn … More