Ở một thế giới khác

Ở một thế giới khác, phim In Time, con người sử dụng thời gian của chính bản thân để chi trả các chi phí trong cuộc sống: mất 4 phút trả cho một cốc cà phê, 2 giờ để được ngồi trên một chuyến xe buýt, mất vài ngày để trả hóa đơn, trả tiền … Continue reading Ở một thế giới khác

Advertisements